Prezentace před publikem – jak ovládnout stud a koncentrovat se na výkon

Čeká vás důležitá prezentace ve škole nebo v práci, obhajoba diplomové práce nebo vedení meetingu? Někdo tuto dovednost ovládá přirozeně, jinému činí potíže. Tyto výzvy mohou být náročné a stresující a mohou ovlivňovat kvalitu našeho pracovního i osobního života. Patříte mezi lidi, kterým se před prezentací třesou ruce, potí se a je jim nevolno? Naštěstí existují možnosti, které vám pomohou cítit se před dalším podobným „výkonem“ lépe.

Připravte se!

Kvalitní příprava je opravdu základem, věnujte jí dostatek času. Během přípravy se do detailu seznamte s tématem a stanovte si prioritní body, které chcete předat posluchačům. Nachystejte si materiály, které během prezentace chcete použít. Připravit si můžete také „tahák“ s nejdůležitějšími poznámkami nebo základními body prezentace. Čím lépe budete připraveni, tím méně budete před prezentací nervózní.

Rozvrhněte si čas

Na svůj projev máte jen omezený čas. Abyste jej smysluplně využili, je třeba s ním pracovat už během přípravy prezentace. Při pilování projevu jej včetně časového limitu zkuste trénovat před publikem složeným např. ze členů rodiny. Tato možnost prezentace „nanečisto“ vám pomůže i se zvládnutím úzkosti.

Praxe dělá mistra

Čím více prezentací zvládnete, tím lepší v této dovednosti budete. Ve větších městech v České republice se scházejí skupiny, které se cíleně věnují nácviku prezentačních dovedností. Jejich členové si po nácviku prezentace dávají zpětnou vazbu. Pokud zrovna nemáte možnost získat zpětnou vazbu přímo od publika, dejte ji alespoň sami sobě. Co se vám při posledním mluveném projevu povedlo? A co byste příště udělali jinak?

Před samotnou prezentací

Prezentace před publikem představuje pro řadu z nás velmi zátěžovou situaci. Těsně před akcí se mohou objevit projevy stresu, jako je pocení dlaní, nevolnost, třes rukou, ale i třesoucí se hlas či zčervenání v obličeji. Tyto příznaky stresové reakce mohou snižovat kvalitu našeho výkonu. Náš projev pak může působit nejistě, nesrozumitelně nebo nezajímavě. Mj. z těchto důvodů je výhodné tyto projevy stresu eliminovat. Jejich původní význam, aktivizace sil pro útok nebo útěk, se možná hodila našim předkům lovícím mamuty, ale modernímu člověku je ve většině případů spíše na škodu.

Zkuste před prezentací zklidnit svou mysl např. dechovým cvičením. Na začátku cvičení vydechněte všechen vzduch z plic. Nadechněte se nosem a při nádechu počítejte do tří. Pak zadržte dech, napočítejte do dvou a pomalu vydechujte pusou při počítání do čtyř. Klidné dýchání je přesným opakem toho, co známe ze stresové reakce. A protože tělo a mysl jsou úzce spojeny, zklidněním dechu dodáme klid i své mysli.

Fytofarmaka

Před prezentací se můžete cítit nervózní. Nervozita by však neměla být natolik silná, aby vám bránila v podání dobrého výkonu. S trémou a stresem mohou být nápomocná fytofarmaka. Konkrétně léky rostlinného původu Persen a Persen forte vám pomohou se zklidnit a koncentrovat na výkon.

(pem)

Zdroje: