V čem se liší léky a doplňky stravy?

Léky a doplňky stravy – oboje lze zakoupit v lékárnách, přesto se od sebe podstatně liší. Zatímco doplňky stravy jsou určené pro doplnění živin a jiných látek, v případě, kdy naše tělo nepřijímá jejich dostatek běžnou stravou, léčivé přípravky mají léčebné nebo preventivní vlastnosti. Co z toho vyplývá a jaké další rozdíly mezi nimi jsou?

Doplňky stravy obsahují vysoký podíl vitaminů, minerálních nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Nejsou určené k léčbě ani k prevenci onemocnění. Přijímáme je ústy.  

Léky jsou léčivé látky přírodního nebo syntetického původu upravené do podoby tzv. lékové formy. Mohou být podávané ústy, ale také jinými cestami (do oka, ucha, na kůži, vaginálně, do konečníku, do žíly aj.). 

Z výše uvedených definic vyplývá celá řada rozdílů. Doplňky stravy a léky se liší svým účelem, schvalovacím procesem, způsobem prodeje i dostupností. Rozdílné požadavky jsou kladené také na jejich výrobce nebo dovozce, týkají se rovněž prodeje na internetu a povinného označení na obalu a v reklamě. 

Použití 

Doplňky stravy jsou zdrojem živin nebo jiných látek a slouží k jejich doplnění v případě nedostatečného příjmu běžnou stravou. Nejsou však náhradou za pestrou stravu. Zákon pohlíží na doplňky stravy jako na potraviny.

Léky jsou látky nebo kombinace látek, které působí na lidské tělo svými léčebnými nebo preventivními vlastnostmi.  

Uvedení na trh 

Léky musí před vstupem na trh (do lékáren) projít schvalovacím řízením, tzv. registrací. Během tohoto procesu se hodnotí účinnost, kvalita a bezpečnost přípravku. Výrobce má povinnost předložit četné informace včetně toxikologických a farmakologických zkoušek a dat z klinických studií. Schvalovacím orgánem je na národní úrovni Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a na nadřazené, evropské úrovni pak Evropská léková agentura (EMA). Co to v praxi znamená? Požadavky SÚKL i EMA jsou sjednocené, tudíž pokud EMA schválí vstup léku na evropský trh, není třeba již dalšího schvalovacího procesu na národní úrovni.  

Uvedení na trh a použití doplňků stravy je pod dohledem Ministerstva zemědělství ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), přičemž výrobce nebo dovozce má pouze informační povinnost a dokládá jen informace o obsahu textu na etiketě doplňku stravy. Před uvedením na trh žádné autority jeho účinky nijak neověřují. 

Způsob prodeje 

Doplňky stravy nejsou vázané na lékařský předpis, a proto jsou volně prodejné. 

Některé léky jsou volně prodejné, ale jiné jsou s ohledem na látky v nich obsažené vázané na lékařský předpis a bez předpisu lékaře je pacient nezíská. Hlavním důvodem je bezpečnost pacienta, nevhodně nebo neopodstatněně užívaný lék může způsobit více škody než užitku a vést k nechtěným účinkům, zdravotním potížím nebo nežádoucím reakcím s jinými léky nebo jídlem. 

Dostupnost 

Doplňky stravy lze zakoupit v lékárnách, ale také v běžných obchodech, jako jsou například supermarkety nebo drogerie.

Naopak léky mohou být vydávány kvalifikovaným personálem pouze v lékárnách, relativně nově je lze zakoupit také na internetových stránkách lékáren. Existují také tzv. vyhrazené léčivé přípravky, které lze prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny, například na benzinových pumpách. Jedná se o některé léčivé čaje a čajové směsi, multivitaminové přípravky, léky obsahující aktivní uhlí, některé léčivé přípravky proti zvracení, určitá léčiva proti bolesti a také některé přípravky pro dezinfekci a ošetření drobných poranění kůže nebo sloužící k odvykání kouření.  

Značení na obalu 

Obal každého doplňku stravy musí být jasně označený slovy „doplněk stravy“ a nesmí uvádět tvrzení o žádných léčebných nebo preventivních vlastnostech. Každý lék musí být označený registračním číslem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo v některých případech registračním číslem Evropské lékové agentury (EMA). 

(lexi)

Zdroje: